วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนฐานะครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ให้ได้รับโอกาสการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน