วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำกรอบ แนวทาง และยกร่างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน