ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

June 2022
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการใช้ เครื่องมือในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และรู้วิธีปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถรักษาชีวิตตนเองและทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้จากสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 74 คน ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน