ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันในทุกกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย เป็นการส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนและครูผู้สอน อีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 166 คน จาก 135 โรงเรียน จัดแข่งขัน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการคัดลายมือ 2) กิจกรรมการเขียนเรียงความ 3) กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ 4) กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน