ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ไตรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย ดร.พรชรี  พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา  เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างครู นักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน