ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

October 2022
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มตลิ่งชัน-สนามคลี ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนมีความรู้ในการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ คน ณ โรงเรียนวัดสระประทุม อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน