ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

October 2022
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันศุกร์ที่  9  กันยายน  2565 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโพธิ์แก้ว ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

 

 

 

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน