สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

December 2022
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

       วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการผ่านทางระบบทางไกล VDO Conference พร้อมทั้งประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการและแจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

 

 

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน