สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

             วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากกว่า ๑,๐๐๐ คน

ภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน