สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

        วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานฯ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ ดร.พรชรี พลเสน 
นายยรรยง อรรถีโภค รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
และคณะกรรมการ ร่วมประชุมการประเมินโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๓๕ โรงเรียน 
ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนขนาดเล็ก (๑-๑๒๐ คน) จำนวน ๑๙ โรงเรียน ๒) โรงเรียนขนาดกลาง (๑๒๑-๖๐๐ คน)
จำนวน ๑๖ โรงเรียน และ ๓) โรงเรียนขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ ๖๐๑ คนขึ้นไป) จำนวน ๑ โรงเรียน
ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

 

 

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน