สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

         วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ ๒ ด้าน
คือ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย "โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ"
พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสัปรสเทศ
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน