Smart Office

E-money sp.1

Calendar

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

 

link_boss
2019-07-15-11-52-33

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-07-15-11-38-26

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-07-15-04-27-05

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-07-15-04-10-30

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

link_01
2019-07-15-11-29-29

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ นำบุคลากรทำกิจกรรมจิตอาสา "๑๐ วัน ๑๐ ความดี"...

2019-07-02-08-59-33

         วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร...

2019-07-02-08-00-50

วันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-06-12-00-44-16

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-06-18-13-11-34

วันเสาร์ที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-06-12-03-17-12

วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-06-12-02-37-26

วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-04-24-08-31-49

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นำโดยนายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง...

link_03
open-house-wat-cheepaknaw-talent-show-day

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดรั้วชีปะขาว...

2019-02-15-09-42-16

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดความรู้...

2018-03-30-04-42-48

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพรรดิ์  จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2018-03-22-09-26-11

วันที่ 22  มีนาคม 2561 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูเฉลา แก้วสุวรรณ...

2018-01-29-04-58-46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยนายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นตัวแทน...

2018-01-26-09-09-37

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวต้อนรับ นายทรงพล  ใจกริ่ม...

2018-01-09-06-45-16

เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์  จิตมณี  ผอ.สพป.สุพรรณบุนี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์...

2017-12-21-05-23-54

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

link_money
ประกาศ...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...
ประกาศ เรื่อง...ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ Sopping List สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรีย...ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างส้วมนักเรี...ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างส้วมนักเรีียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และประบปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๐๐๓ (ดัดแปลง) อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ (๔ห้องเรียน)...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับป...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สำนักงาน(สพป.สพ๑)...
link_02
ประกาศ เรื่องการมอบของขวัญ สิ่งของ...ประกาศ เรื่องการมอบของขวัญ สิ่งของ หรือของกำนัล
เอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงิน...เอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง...
ประกาศผลสอบฯ...หนังสือแจ้งสถานศึกษาดำเนินการประกาศผลการแข่งขันฯ...
ประกาศเอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้ร...เอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...หนังสือแจ้งโรงเรียน เรื่องการย้ายครู ปี ๒๕๖๒ หนังสือความต้องการวิชาเอกวัดวังกุ่ม แบบงบหน้า แบบคำร้องขอย้าย บัญชีตำแหน่งว่าง แจ้ง ปฎิทิน....
ประกาศการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...ประกาศการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก LikePrevious I-office

Receive complaints

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

12954677
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1099
6582
1099
136235
216881
12954677
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 54.81.69.220
Server Time: 2019-07-21 03:29:55

ครูสุพรรณบุรี เขต 1