งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

E-money sp.1

Smart Office

Calendar

February 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

 

link_boss
2019-12-17-08-21-54

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  จัดทำมาตราการและทำบันทึกข้อตกลง (MOU)...

2019-12-17-08-06-30

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต...

2019-11-29-08-35-32

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

2019-11-29-08-00-02

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)...

link_01
2019-12-18-07-14-57

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง...

2019-12-18-06-57-18

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้  นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง...

2019-12-17-06-33-44

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ดร.ไพศาล ปันแดน. ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  มอบหมายให้  นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี...

2019-11-29-03-37-36

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  มอบหมายให้ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว และ...

2019-12-17-09-22-43

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้  นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี...

2019-12-17-08-36-37

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้  นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง...

2019-12-17-07-34-26

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  มอบหมายให้  นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต...

2019-12-18-07-44-19

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุรรณบุรี เขต...

link_03
open-house-wat-cheepaknaw-talent-show-day

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดรั้วชีปะขาว...

2019-02-15-09-42-16

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดความรู้...

2018-03-30-04-42-48

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพรรดิ์  จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2018-03-22-09-26-11

วันที่ 22  มีนาคม 2561 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูเฉลา แก้วสุวรรณ...

2018-01-29-04-58-46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยนายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นตัวแทน...

2018-01-26-09-09-37

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวต้อนรับ นายทรงพล  ใจกริ่ม...

2018-01-09-06-45-16

เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์  จิตมณี  ผอ.สพป.สุพรรณบุนี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์...

2017-12-21-05-23-54

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

link_money
ประกาศโรงเรียนวัดตปะโยคาราม เรื่อง...ประกาศโรงเรียนวัดตปะโยคาราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนวัดดอนขาด เรื่อง...ประกาศโรงเรียนวัดดอนขาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนวัดวังพระนอน เรื่อง...ประกาศโรงเรียนวัดวังพระนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม...ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตราฐานแบบโปร่ง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เรื่อง...ประกาศโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ เรื่อง...ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน...
link_02
ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึก...ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม หนังสือส่งโรงเรียนย้ายผู้บริหารเพิ่มเติม...
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนวัดดอนเ...ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...หนังสือแจ้งย้ายครู  ปี2563 รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินย้ายครู  ปี2563 ปฏิทินย้ายครู ...
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี...♦ ตำแหน่งว่าง ผอ. และรอง ผอ. ปี 2562 ♦ แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร ♦ องค์ประกอบการย้ายผู้บริหาร ♦ หนังสือเรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี...
รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร...♦ รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ...
ประกาศ เรื่องการมอบของขวัญ สิ่งของ...ประกาศ เรื่องการมอบของขวัญ สิ่งของ หรือของกำนัล

 

 

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก LikePrevious I-office

Receive complaints

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

14476493
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
5087
7177
5087
126429
223166
14476493
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 3.233.215.231
Server Time: 2020-02-23 08:40:16

ครูสุพรรณบุรี เขต 1